Hytteservice

Hytteservice for Skibakken Hyttefelt og Eidet Hyttefelt

Vi kan tilby ein tilsynsordning der din eigendom blir ettersett utvendig både for herverk/innbrudd eller naturskadar i avtaleperioda. For eksempel ved mykje frost om vinteren.

Dette er ei tjeneste med et økende behov sidan standarden på eigendomar har øket betrakteleg.

Du kan sjølv velge kor ofte vi skal kontrollere din eigendom. Vi kan sette opp avtalar etter kundens ønske, t.d. ein gong i månaden, eller oftare/sjeldnare.
Dersom det har vert ekstremt dårleg vær kan vi ta ei runde å kike på eigendomen.

Andre tjenester kan uttførast på tilsynsrunda, måking av snøv ved inngang og liknande.
Desse tenestene etter avtale.
Vi kan og gjøre invendige kontroller av hyttene.Avtalen gjelder i 12 mnd fra den bestilles. du slipper og bestille den på nytt. Den løper til den seiast opp.

Avtalen faktureres på forskudd for 6 mnd, du får to fakturarer pr år.

Send oss en mail på inge@ingekolas.no eller ring på Tlf. 992 64 699 for meir informasjon og bestilling av tilsynsordning for din eigendom.Pressemeldinger

Informasjon

Bondalseidet Hytteutvikling AS
Follestaddalen
6150 Ørsta

Utleige og hytteservice:
Anne Marte Kolås: 97 08 73 92

Salg og visning:
Inge Kolås: 99 26 46 99

Brukar Logg inn