Skibakken hyttefelt

 

Skibakken hyttefelt har flott beliggenheit for dei som vil ta på skia og renne rett ut i bakken eller gå frå hyttedøra og rett ut i løypene.

Hyttefeltet har 20 tomter til frittståande hytter og ytterligare tomter til 24 hytter/leiligheiter.

Telemarkski i løype

Telemarkski i løype, rett utanfor hyttedøra.

Nydeleg utsikt over fjella rundt, nært skianlegget men på same tid eit fredeleg og roleg område. Der dei unge kan kose seg i slalombakken heile dagen mens dei voksne kan nyte sola i hytteveggen.

Dette feltet er næraste nabo til Ørsta Skisenter og alle tomtene med ski-inn ski-ut til Ørsta Skisenter, kåra av skimagasinet Fri Flytt til eit av Norges 10 best skianlegg, i konkurranse med nesten 300 anlegg i heile Noreg. Kvifor? Framifrå ”off piste” moglegheiter og eit flott barneanlegg.

Feltet ligg i høvelig skråande terreng, noko som gjev panoramautsikt over dalføret med Kvanndalen rett fram. Hyttefeltet har 20 tomter til frittståande hytter og ytterligare tomter til 24 hytter/leiligheiter.

Som ein del av Skibakken hyttefelt har vi  Blåbærskogen hyttetun som består av 3 hyttetomter uten byggeklausul.

Prisar per 25.02.15:

Nedre Skibakkenhyttefelt

Tomt Nr 2, 3, 6, 7, 8, 9: 395 000.-

Tomt Nr 4 og 5 selgast som ei tomt ( a 265 000.-) samla 530 000.-

Tomt Nr 10: 265 000.-

Øvre Skibakkenhyttefelt

Tomt Nr 5, 6, 7, 10, 12: 550 000.-

Tomt Nr 13: 440 000.-

Tomt Nr 22: 440 000.-

Tomt Nr 23: 470 000.- Solgt

Tomt Nr 24: 440 000.-

Tibodstomter er merka med eigne skilt i skibakkenhyttefelt ( øvre og nedre )

 

Skibakken Hyttefelt har kommunalt vatn og kloakk, dermed kjem kostnaden på 65-70 000 kr. i anleggsbidrag til kommuna i tillegg til tomteprisen. Dette skal betalast ved godkjent byggeløyve.
Ved kjøp av tomt uten byggeklausul skal dette beløpet betalast ved kjøp av hyttetomt.

Det tilkommer kommunale tilknytingsgebyr til alle eigedomer.
Tilnytningsgebyr Avlaup:
For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 20.500 (kr. 25.625 inkl. mva.)
Tilknytingsgebyr vatn:
For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 15.375 (kr. 19.218,75 inkl. mva.)

Les meir om tilknytningsgebyr på Ørsta kommune sine vevstad.Pressemeldinger

Informasjon

Bondalseidet Hytteutvikling AS
Follestaddalen
6150 Ørsta

Utleige og hytteservice:
Anne Marte Kolås: 97 08 73 92

Salg og visning:
Inge Kolås: 99 26 46 99

Brukar Logg inn